Tax Free

Välismaal elavatel klientidel on võimalik Eestist välja viidavate ostude puhul tagastada käibemaks.
Euroopa Liidus (EL) elaval isikul pole EL territooriumil võimalik kasutada käibemaksu tagastamise teenust.

Kuidas käibemaksu tagastada?
Kui Te ise või Teie partnerid soovivad käibemaksu tagastada, peate pidama kinni allpool toodud eeskirjadest ja soovitustest.

Käibemaksu tagastamise tingimused:

  • Ostu kogusumma (koos käibemaksuga) peab olema mitte väiksem kui 55 € ;
  • Lahkudes EL riigist, peab Global Blue tšekk olema kinnitatud tolliasutuses mitte hiljem kui ostmise kuule järgneva 3 kuu jooksul;
  • Kliendile tagastatavast käibemaksust arvestatakse maha administreerimismaks.

Et käibemaksu tagastamine läheks ladusalt:

Klient peab ostma kaubad Global Blue TAX FREE märgiga tähistatud kauplusest.
Euroopa Liidust lahkuv klient peab näitama tollitöötajale oma ostusid, tšekke, kassakviitungeid ja passi. Tollitöötaja kinnitab Global Blue tšeki pitseriga. Käibemaksu võib tagastada lähimas Global Blue TAX FREE  raha tagastamise punktis. Samuti võib saada: rahaülekande näidatud krediitkaardile, pangatšeki näidatud aadressil, mõningates riikides võib sularaha saada koju naastes.

Eesti – Venemaa piiriületuspunktid

Esmalt tuleb kliendil pöörduda piiriületuspunkti tolliametniku poole, kellele tuleb esitada pass, ostetud kaubad ja tax free kviitungid. Global Blue kviitungitelt maksavad tagastusi välja meie agendid Narva, Koidula ja Luhamaa maantee piiriületuspunktides. Tegemist on piiriületuspunktis asuvate valuutavahetuspunktidega, kus tagastatav summa makstakse välja kohapeal sularahas. Narvas makstakse tagastusi välja lisaks Eesti tax free kviitungitele, ka Soomes, Rootsis ja Saksamaal väljastatud Global Blue tax free kviitungitelt. Koidula ja Luhamaa teevad tagastusi ainult Eesti tax free kviitungitelt.

Tallinna Lennujaam

A) Ostetud kaubad paigutatakse check-in pagasisse. Lahkumisel, enne check-in´i, pöördub klient kaupade kontrolliks tollipunkti (asub saabuvate reisijate ukse kõrval). Tolliametnikule tuleb ette näidata ostetud kaubad, pass ja tax free kviitung(id) ning kaupade eksport kinnitatakse kviitungil. 

B) Ostetud kaubad võetakse lennukisse kaasa käsipagasis. Pärast check-in´i ja julgestuskontrolli läbimist tuleb kliendil ühendust võtta tolliametnikega, kasutades selleks ettenähtud sisetelefoni, mis asub 5 ja 7 värava vahelisel alal. Seal on olemas info, millisele numbrile helistada.Tolliametnikule tuleb ette näidata ostetud kaubad, pass ja tax free kviitung(id) ning kaupade eksport kinnitatakse kviitungil. 

Global Blue kviitungitelt maksavad tagastusi välja meie koostööpartnerid ehk agendid. Lennujaamas makstakse tagastusi välja pärast julgestuskontrolli asuvas valuutavahetuspunktis CHANGE IT. Klient esitab teenindajale tollitempliga varustatud tax free kviitung(id) koos passiga. Tagastatav summa kantakse kliendi krediitkaardile või makstakse välja kohapeal sularahas. Lisaks Eesti tax free kviitungitele, makstakse nendes punktides välja tagastusi misiganes riigis väljastatud Global Blue tax free kviitungitelt.