Garantii

24 kuuline garantii

Mööblile antakse 24 kuuline garantii. Garantiiaega hakatakse arvestama momendist, kui müüja on kohaselt täitnud mööbli ostjale üleandmise kohustuse, nagu lepingus ette nähtud. Garantiid kohaldatakse ainult nende ostudokumentide esitamisel: ostu-müügileping, raha maksmise kviitung ning toote garantiipass.


Garantii kehtimise ajal tuvastatud koguselised ja kvalitatiivsed mittevastavused parandame, komplekteerime või vahetame kvaliteetsete vastu oma kulul. Mööbli kasutamise ajal avastatud puudustest palume teatada OÜ „ESPOVELLA“ kontaktandmetel. Oma otsusest informeerime Teid viivitamatult Teie poolt näidatu viisil. Kaupade vahetamine, tagastamine või puuduste kõrvaldamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis  kehtivatest seadustest „Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise asjus“.

Garantii andmise tingimused

Garantii kehtib kõikidele mööbliesemete koostisosadele ja nende komplekteerivatele detailidele, välja arvatud korpusmööbli valgustuslampidele ja transformaatoritele. Naturaalse puidu, naturaalse naha ning teiste materjalide tekstuuri ja värvivarjundi ebaühtlust, naturaalse puidu või naturaalse naha ning teiste pindade muutusi ei peeta kauba kvaliteedipuudusteks. Naturaalse kanga või naha kulumisest tulenevaid muutusi ei peeta kauba kvaliteedipuuduseks.

Kauba kvaliteedigarantiid ei kohaldata, kui ostja või isik, kellele ostaja andis kauba üle, kasutab seda muudel eesmärkidel, kui neid kaupu tavaliselt kasutatakse, ei pea kinni juhendis näidatud nõuetest, rikkus kaupade transportimise, kokkupanemise, hoidmise, kasutamise, ladustamise, hooldamise ja ekspluateerimise eeskirju, samuti juhul, kui nähtavad kaupade pakkimise või muud välised defektid, kirjalikult fikseeritud kaupade üleandmise ajal või kaupade kvaliteedi halvenemine on põhjustatud ostja või teiste isikute tegevuse tagajärjel, kellele ostja müüs kaubad,.

Garantiiajal tuvastatud kauba kvaliteedipuudused (praagi) parandab või vahetab müüja oma kulul, kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, kui kliendiga ei lepita kokku teisiti:

  • pehme mööbel (toodetud Eestis, Leedus) – 30 tööpäeva jooksul;
  • pehme mööbel (toodetud teistes riikides) – 60 tööpäeva jooksul;
  • korpusmööbel (toodetud Eestis, Leedus) – 30 tööpäeva jooksul;
  • korpusmööbel (toodetud teistes riikides) – 60 tööpäeva jooksul;