Privaatsuspoliitika

 ISIKUANDMETE KORRALDAMISE EESKIRJAD

1. Mõisted
1.1. Andmete valdaja ja kodulehe www.mooblimaja.ee operaator (edaspidi – Andmete valdaja) on ESPOVELLA OÜ, ettevõtte kood 10554171, käibemaksu maksja kood KMKR EE100700213, kirjavahetuse aadress  –Eesti Vabariik, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 70c, 12618 , e-posti aadress –  [email protected]
1.2. Ostja – veebipoes www.mooblimaja.ee kaupu ostnud teovõimeline füüsiline või juriidiline isik.  
1.3. Isikuandmete töötlemise eeskirjad (edaspidi – Eeskirjad) reguleerivad peamisi isikuandmete kogumise, korrastamise ja säilitamise põhimõtteid, millest Andmete valdaja lähtub Ostja isikuandmeid töödeldes.

2. Üldsätted
2.1. Ostja isikuandmete töötlemise korra sätestab Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus ja teised seadusaktid, mis reguleerivad selliste andmete kogumist ning käesolevaid Eeskirju.
2.2. Ostjate andmeid kogutakse kindlaksmääratud ja seaduspärastel eesmärkidel, korraldatakse ausalt ja täpselt.

3. Isikuandmete korraldamine
3.1. Ostja on nõus, et isikuandmed, mis ta omal tahtel esitas tellimuse esitamise ajal, oleksid korraldatud käesolevate eeskirjade alusel.
3.2. Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebatäpsete, ebapiisavate isikuandmete parandamist, kirjutades e-kirja [email protected] või helistades numbril +372 555 17 274. Sel juhul on Müüja kohustatud viivitamatult täitma Ostja palve (3-4 päeva jooksul). 
3.3. Andmete valdaja tunnustab ja austab iga veebipoes  www.mooblimaja.ee tellimuse esitanud Ostja õigust privaatsusele. Andmete valdaja kogub ja kasutab Ostja isikuandmeid (nimetust või nime ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muud veebipoes tellimuse esitamise ajal näidatud informatsiooni) kaupade või teenuste tellimuse korraldamisel või muude lepingu alusel võetud kohustuste täitmisel. Klient võib tellimuse esitamisel lubada/keelata oma isikuandmete kasutamist otseturustuse eesmärgil. Seda teeb ta märkides kasti linnukesega (olen nõus, et isikuandmeid kasutataks otseturustuse eesmärgil) või jättes märkimata (ei ole nõus). Me saadame kliendi näidatud e-posti aadressil kirju meie uudistega, kuid võimaldame uudiste saamisest keelduda (uudise lõpus on valik: „ei soovi saada uudiseid“ ja me ei saada enam kliendile uudiseid). 
3.4. Andmete valdaja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Andmete valdaja partneritele, kes teostavad kaupade kohaletoimetamise või teisi, Ostja tellimuse täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võidakse Ostja isikuandmed avaldada kolmandatele isikutele vaid Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
3.5. Isikuandmeid töödeldakse turvalisi vahendeid kasutades, mis kaitsevad neid andmeid õigusvastase hävitamise, avaldamise või muu õigusvastase tegevuse eest.

4. Eeskirjade muutmine
4.1. Andmete valdajal on õigus Eeskirju osaliselt või täielikult muuta, teatades sellest veebipoes www.mooblimaja.ee
4.2. Eeskirjade täiendused või muudatused kehtivad alates avaldamise päevast, st. päevast, mil need avaldatakse veebipoes www.mooblimaja.ee.  
4.3. Kui Ostja ei nõustu Eeskirjade uue redaktsiooniga on tal õigus neist kirjalikus vormis keelduda.
4.4. Kui Ostja kasutab veebipoe teenuseid peale Eeskirjade täiendamist või muutmist, loetakse, et Ostja on nõus Eeskirjade uue redaktsiooniga.

5. Informatsiooni esitamine ja edasiandmine
5.1. Kõik isikuandmete korraldamisega seotud teated saadetakse Andmete valdajale e-posti [email protected] või kirja teel.
5.2. Andmete valdaja esitab vastuse samas vormis milles sai teate või pretensiooni.

6. Küpsised (ingl. cookies)
6.1. Küpsiste kasutamise eesmärgid: 
6.1.1. Kaupluses ostukorvi moodustamiseks (kodulehe põhitegevuse täitmiseks) ja kodulehe külastajate statistiliste andmete arvestamiseks. Kodulehe kasutamisel võidakse kliendilt nõuda registreerimist selleks, et ta saaks mööblit tellida. Sel juhul nõutakse kliendilt isikuandmete (nagu nimi, e-posti aadress, telefon jms.) esitamist. Seltsil on õigus kasutada isiku poolt registreerimisel või muul viisil esitatud kogu isiku informatsiooni ja andmeid oma äranägemisel, kõigil seaduslikel viisidel. Küpsis luuakse ostukorvi moodustamisel, kui kasutaja tõstab kaubad korvi, aga kustutatakse, kui kasutaja sulgeb (logib välja) kodulehe (lõpetab sessiooni).  
6.2. Andmete subjekti nõusolekut pole vaja, kui küpsiseid kasutatakse veebipoes ostja valitud kaupade ostukorvi tõstmisel jms.
6.3. küpsiste abil ei koguta mingeid kliendi isikuandmeid.
6.4. Küpsiste salvestamise ajal ei esitata mingit informatsiooni kolmandatele isikutele. 
Küsimuste tekkimisel helistage +372 555 17 274 või kirjutage [email protected]