Ostmise eeskirjad

1. Üldreeglid

1.1. Need müügieeskirjad (edaspidi "reeglid") on juriidiline dokument, mis on mõeldud mõlemale poolele. Käesolevad reeglid sätestavad Ostja ja EPOVELLA OÜ (edaspidi "müüja") õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja muud reeglid, mis on seotud kaupade ostu ja müügiga.

1.2. Müüjal on  õigus reegleid muuta ja täiendada vastavalt õigusaktide täpsustatud reeglitele.

1.3. Ostja aktsepteerib reegleid ja sellest lähtuvalt on tal õigus teha oste veebipoes mooblimaja.ee.

1.4. Veebipoes ostude sooritamiseks on õigus:

1.4.1. täisealiseks saanud isikud, kelle tegevus ei ole õiguslikult piiratud;

1.4.2. alla 18-aastased isikud vanemate või eestkostja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad haldavad oma sissetulekut;

1.4.3. juriidilised isikud;

1.4.4. kõigi eespool nimetatud isikute täielikud esindajad.

 

2. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk.

2.1. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja valis toote ja pani selle ostukorvi, märkis tarneaadressi ja tutvus tingimustega, ostu kinnitusaknas märkega „Nõustun ostutingimustega” . ”See leping kehtib hetkeni, mil mõlema poole kohustused on täielikult täidetud.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus teha e-poes mooblimaja.ee oste vastavalt käesolevatele eeskirjadele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

3.2. Kauba tagastamine, vahetamine ja parandamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi tarbijakaitseseadusele.

4. Ostja kohustused.

4.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba ja lisateenuste (kohaletoimetamine,  paigaldamine jne) eest ja aktsepteerima seda käesolevates reeglites sätestatud viisil.

4.2. Kui Ostja registreerimisvormis täpsustatud isikuandmed on muutunud, on ta kohustatud neid viivitamatult ajakohastama.

4.3. Ostja kohustus on täita käesolevaid tingimusi, veebipoe muid tingimusi ja mitte rikkuda Eesti Vabariigi õigusakte.

4.4. Nõustudes käesolevate tingimustega nõustub Ostja ka sellega, et tema isikuandmeid töödeldakse mooblimaja.ee veebipoe eesmärkidel.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada veebipoe stabiilsust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus koheselt ja hoiatamata piirata või katkestada veebipoe kasutamise võimalust.

5.2. Tõsiste asjaolude korral võib Müüja veebipoe töö ajutiselt või jäädavalt katkestada, ilma et sellest Ostjat ette teavitataks.

5.3. Müüjal on ka muid Eesti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud õigusi.

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub andma Ostjale võimaluse kasutada mooblimaja.ee veebipoe pakutavaid teenuseid.

6.2. Kui Müüja ei saa kaalukate asjaolude tõttu kaupa Ostjale tarnida, kohustub ta pakkuma samaväärset või sarnast toodet. Kui Ostja keeldub vastu võtmast sarnast toodet või sarnaste omadustega toodet, kohustub Müüja ettemakse tasumisel ostjale raha tagastama 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

6.3. Müüja on vabastatud kauba kohaletoimetamise kohustusest, kui:

6.3.1. Ostja ei ole kauba eest tasunud 3 (kolme) päeva jooksul, kui maksmine pidi toimuma ülekandega;

6.3.2. Ostja ei teinud ettemaksu 1 (ühe) päeva jooksul, kui makse pidi toimuma sularahas;

6.3.3. www.gintarobaldai.lt veebipoe tehniliste vigade, andmeedastusvigade või muude rikete tõttu, sõltumata nende esinemise põhjusest.

6.4. Liisinguga ostes peate järgima panga kaupade ostmise reegleid.

 

7. Toote kvaliteedi garantii

7.1. Iga mooblimaja.ee poes müüdava toote eripära leiate tootekirjeldusest.

7.2. Müüja ei vastuta, kui veebipoes esitletav kaup ei vasta tegelikkuses värvile, kujule, suurusele, tulenevalt Ostja taju iseärasustest.

7.3. Müüja annab garantii 6-kuuliseks perioodiks, kui toote kirjelduses pole täpsustatud konkreetset perioodi või muid tingimusi. Iga toote puhul saab Ostja garantiisertifikaadi, mis kirjeldab kõiki garantii määramise tingimusi. Samuti on vastavalt Eesti Vabariigi seadustele pretensiooni esitamise aeg 2 aastat.

 7.4. Kui Müüja ei anna teatud tüüpi kaupadele garantiid, siis jõustuvad asjakohastes normatiivaktide sätestatud reeglid.

7.5. Müüja kohustub täitma garantii tingimused garantiisertifikaadis märgitud aja jooksul

8. Toote hind ja maksmise kord

8.1. Ostja tasub tellimuse eest ülekandega Esitaja määratud pangakontole. Ostja saab ülekande teha mis tahes panga filiaalis või oma internetipanga kaudu. Maksmisel on väga oluline märkida tellimuse number, ees- ja perekonnanimi.

8.2. Ostja peab makse sooritama 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Alles pärast makse laekumist algab tellimuste töötlemine ja tarneaja arvestamine.

8.3. Müüjal on õigus nõuda osalist või täielikku ettemaksu.

9. Mööbli kohaletoimetamine

9.1. Ostja saab tellimust vormistades valida tarneviisi, s.t. kasutage müüja teenust kauba kohaletoimetamiseks mööblipoodi või kliendi aadressile enne maja sissepääsu. Kui Ostja soovib, et tema korterisse toodaks mööbel, lepib Müüja selle teenuse ostjaga eraldi kokku.

9. 2. Ostja peab kaubale järele tulema hiljemalt 7 päeva jooksul pärast e-posti või telefoni teel teate saamist tellimuse kättesaamisest.

9. 3. Kauba kättesaamisel peate esitama Müüja poolt väljastatud kviitungi kauba ostmise kohta.

9.4. Müüja kohustub tarnima kauba Ostjale, järgides määratud tarneaegu. Sellega seoses nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematutel põhjustel ja väljaspool Müüja kontrolli. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma Ostjaga ühendust ja kokku leppima kauba kohaletoimetamise.

9.5. Kohaletoimetamise ajal on Ostja kohustatud koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima kauba seisukorda.

9.6. Kui kaup osutus defektseks või kui kauba ja deklareeritud kvaliteedi vahel oli lahknevus või pakendis polnud piisavalt osi, on Ostjal õigus kaupa mitte aktsepteerida ning leping ja arve jätta allkirjastamata. Kui Ostja allkirjastas dokumendid, siis tarniti kaup täiskomplektis, defektideta ja vastab deklareeritud kvaliteedile.

9.7. Kõigil juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba hilinenud kohaletoimetamise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või tarnitakse hilinemisega Ostja süül.

9.8. Mööbel tarnitakse detailidena,pakendites. Juhised on kinnitatud mööblile.

10. Mööbli tagastamine

10.1. Vastavalt tarbijaõiguste seadusele ja vastavalt Eesti Vabariigi määrustele saab veebipoest ostetud mööblit tagastada, vahetada ja parandada.

10.2. Kaupa tagasi ei võeta, kui see on olnud kasutusel ,kahjustatud või kaup on kaotanud oma välimuse.

10.3. Ostja kohustub tagastatava kauba toimetama Müüja mööblipoodi. Kui tagastamisele kuulub mõni muu või  ebakvaliteetne kaup, kohustub Müüja sellised asjad vastu võtma ja vahetama sarnaste kaupade vastu. Kui Müüjal pole sarnaseid kaupu, on ta kohustatud ostjale raha ostu eest tagastama.

11. Vastutus

11.1. Esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutab ostja. Kui Ostja esitab valed

isikuandmeid, siis ei vastuta Müüja võimalike tagajärgede eest.

11.2. Veebipoes tehtud toimingute eest vastutab ostja.

11.3. Kui veebipoel on juhised teisele ettevõttele või kui Ostja asub mõne muu veebipoes märgitud ettevõtte veebisaidil, siis Müüja ei vastuta teistele saitidele üles pandud teabe ja seal tehtud toimingute eest.

 

12. Teabevahetus

12.1. Müüja saadab kõik sõnumid e-poes registreerimisel või ostmisel määratud e-posti aadressile.

12.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja e-postile [email protected] või võtab Müüjaga ühendust telefonil +372 55517274.

13. Lõplikud reeglid

13.1. Need reeglid on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

13.2. Need reeglid põhinevad Eesti Vabariigi seadustel.

13.3. Kõik nendel reeglitel põhinevast koostööst tulenevad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua üksmeelele, lahendatakse vaidlused seadusandlusega.